ประชาสัมพันธ์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครงาน YLG Bullion 15/06/60

1.พนักงานขาย (รับจำนวน 20 อัตรา)
คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย – หญิง

– อายุ : 20  ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา : ปวส – ปริญญาตรี ทุกสาขา

– มีประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดงาน

1. ดูแลลูกค้าซื้อ ขายทองคำ
2. ดูแลบัญชีลูกค้า

3.เจ้าหน้าที่ Trade (รับจำนวน 10 อัตรา)

คุณสมบัติ

– เพศ : ชาย – หญิง

– อายุ : 20 ปีขึ้นไป

– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการเงิน,สถิติ,เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–  มีประสบการณ์การทำงาน

รายละเอียดงาน

1.Trade ซื้อ – ขาย

2.วิเคราะห์กราฟ

4. นักวิเคราะห์  (รับจำนวน 2 อัตรา)

คุณสมบัติ

เพศ : ชาย – หญิง

อายุ : 24 – 35 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
** มีประสบการณ์โดยตรง

5. Marketing (รับจำนวน 5 อัตรา)

คุณสมบัติ

– เพศ : หญิง
– อายุ : 20  ปีขึ้นไป
– ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
– มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

** ทุกตำแหน่งสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ **

โทร : 02-687 9888 ต่อ 198,116

Email : hr@ylgbullion.co.th