รางวัล THAILAND TOP COMPANY AWARDS ปี 2561

คุณ พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ รองประธานกรรมการ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขึ้นรับรางวัล Outstanding Award องค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงและผลงานโดดเด่นสูงสุดในรอบปี

รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยประจำปี 2558

มอบให้แก่ คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ เป็นบุคคลตัวอย่าง ภาคธุรกิจ ด้านธุรกิจเงินทุนและหลักทรัพย์