บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ให้บริการซื้อ-ขายออนไลน์ผ่านระบบโทรศัพท์และระบบอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด
เป็นศูนย์รวมการซื้อ-ขายทองคำแท่งและทองรูปพรรณความบริสุทธิ์ 99.99% และ 96.5%
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
ให้บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange: TFEX)
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน สิงคโปร์ จำกัด
ให้บริการซื้อ-ขาย และนำเข้า-ส่งออกทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% และโลหะเงินในภูมิภาค