วิสัยทัศน์
  • เป็นผู้นำในการให้บริการซื้อขายทองคำครบวงจรในระดับสากล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบริการและเทคโนโลยี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
พันธกิจ
  • กลุ่ม YLG มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ให้บริการซื้อขายทองคำ ที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและส่งมอบบริการทางด้านการลงทุนทองคำที่มีมาตรฐานสากล มีความน่าเชื่อถือ และไว้วางใจได้ ภายใต้การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคม
  • มีฐานะทางการเงินที่มั่นคง และมีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล
ค่านิยมร่วม
  • การทำงานเป็นทีม
  • ความซื่อสัตย์และอ่อนน้อมถ่อมตน
  • ความซื่อตรงต่อหน้าที่และยืนหยัดในความถูกต้อง
  • ความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ความสามารถในการสื่อสาร
  • ลูกค้าคือศูนย์กลาง
  • สร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี
  • เติบโตอย่างยั่งยืน
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็นถึงความต้องการทองคําแท่งในประเทศ ที่ไม่จํากัดแค่การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนทองคํายังมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างมากในอนาคต ดังนั้นในปี พ.ศ. 2546 บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด จึงได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อนําเข้า และซื้อขายทองคําแท่งบริสุทธิ์ 99.99% มาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในตลาดโลก (Good Delivery) โดยบริษัทฯ ได้นำเข้าทองคำแท่งยี่ห้อชั้นนำต่างๆ เช่น

Perth Mint จากออสเตรเลีย, Johnson Matthey จากฮ่องกง, Argor-Heraeus, Valcambi จากสวิสเซอร์แลนด์, และ Mitsubishi จากญี่ปุ่น เป็นต้นทั้งนี้บริษัทฯ มีทีมงานมืออาชีพด้านการตลาดที่พร้อมให้คำแนะนำทั้งในด้านการซื้อขาย และการลงทุนพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดทั้งในด้านของราคาและปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เรายังให้บริการผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ที่ทันสมัย (Online Trading) และด้วยพันธกิจที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใสและเป็นธรรม ทำให้บริษัทฯ ก้าวขึ้นเป็นบริษัทซื้อขายทองคำแท่งรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย