ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

31 ก.ค. 2564
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
28,200.00
ขายออก :
28,300.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
28,290.00
ขายออก :
28,325.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,813.46
ขายออก :
1,814.75
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
29,330.00
ขายออก :
29,360.00