ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

20 พ.ค. 2565
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
29,800.00
ขายออก :
29,900.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
29,985.00
ขายออก :
30,020.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,842.72
ขายออก :
1,843.21
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
31,085.00
ขายออก :
31,110.00