ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

01 ธ.ค. 2563
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ
ซื้อเข้า :
25,500.00
ขายออก :
25,600.00
ทองคำแท่ง 99.99%
ซื้อเข้า :
26,420.00
ขายออก :
26,450.00
Gold spot
ซื้อเข้า :
1,783.49
ขายออก :
1,784.20
ทองคำแท่ง 96.5%
ซื้อเข้า :
25,485.00
ขายออก :
25,525.00