ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

21 ต.ค. 2564
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
28,000.00
ขายออก :
28,100.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
28,095.00
ขายออก :
28,055.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,781.00
ขายออก :
1,783.00
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
29,130.00
ขายออก :
29,150.00