ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

02 ธ.ค. 2564
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
28,350.00
ขายออก :
28,450.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
28,395.00
ขายออก :
28,425.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,778.97
ขายออก :
1,779.38
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
29,435.00
ขายออก :
29,455.00