ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

15 พ.ค. 2564
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
27,100.00
ขายออก :
27,200.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
26,970.00
ขายออก :
27,000.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,842.79
ขายออก :
1,843.72
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
27,955.00
ขายออก :
27,975.00