ราคาทองคำ

ราคาทอง YLG มีการเคลื่อนไหวตลอด 24 ชั่วโมง

25 ก.พ. 2564
หน่วย : บาท
ราคาสมาคมค้าทองคำ 96.5%
ซื้อเข้า :
25,450.00
ขายออก :
25,550.00
ทองคำแท่ง 96.5% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
25,505.00
ขายออก :
25,525.00
GOLD SPOT 99.99%
ซื้อเข้า :
1,793.47
ขายออก :
1,793.77
ทองคำแท่ง 99.99% วายแอลจี
ซื้อเข้า :
26,430.00
ขายออก :
26,445.00