ทองคำแท่ง LBMA 99.99%
ทองคำ 99.99% ได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่งสำหรับวงการเครื่องประดับ เพราะเนื้อทองคำสะอาด น้ำหนักเต็มตามมาตรฐาน ปัจจุบันถูกใช้เป็นทองคำอ้างอิงสำหรับทองคำโลก ดังนั้นจึงเป็นที่ยอมรับของสากล อีกทั้งยังมีราคาที่มีมาตรฐานเดียวและเท่าเทียมกันทั่วโลก

ผลิตภัณฑ์

Argor Heraeus
ทองคำแท่งขนาด: 1 กิโลกรัม
ประเทศ: เยอรมนี
Commerzbank
ทองคำแท่งขนาด: 1 กิโลกรัม
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
Perth Mint
ทองคำแท่งขนาด: 1 กิโลกรัม
ประเทศ: ออสเตรเลีย
Valcambi
ทองคำแท่งขนาด: 1 กิโลกรัม
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
Misubishi
ทองคำแท่งขนาด: 1 กิโลกรัม
ประเทศ: ญี่ปุ่น
PAMP SA
ทองคำแท่งขนาด: 1 กิโลกรัม
ประเทศ: สวิตเซอร์แลนด์
RAND Refinery
ทองคำแท่งขนาด: 1 กิโลกรัม
ประเทศ: แอฟริกาใต้
YLG
ทองคำแท่งขนาด: 1 กิโลกรัม
ประเทศ: ไทย