ประชาสัมพันธ์

YLG GROUP ได้รับรางวัลจาก Bloomberg Businessweek

คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ผู้บริหารในเครือ YLG GROUP ได้รับรางวัลจากBloomberg Businessweek
ThailandAwards 2012 สาขา “Young CEO of The Year” ซึ่งเป็นรางวัล สำหรับซีอีโอที่มีอายุ
ไม่เกิน 35 ปี และมีผลงานโดดเด่นภายในปี 2554

แกลอรี่