ประชาสัมพันธ์

YLG แถลงการณ์แจงข้อเท็จจริง กรณีข่าวหลอกลงทุนซื้อขายเทรดทองคำออนไลน์

เรียน คุณลูกค้าทุกท่าน

ตามที่มีข่าวปรากฏ ระบุว่า บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หลอกลงทุนซื้อขายเทรดทองคำออนไลน์ และชักชวนให้ลงทุนในการซื้อ-ขายทองคำแท่ง แบบผิดกฎหมาย หรืออ้างว่าเป็นแชร์ลูกโซ่นั้น
บริษัท ฯ ขอเรียนชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ในความเป็นจริงแล้วลูกค้ากลุ่มนี้มีประมาณ 10 กว่าราย เป็นลูกค้าที่ได้ซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัท ฯ ประมาณปี 2554 และได้ทำการเปิดบัญชีและทำสัญญาซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัท ฯ และรับทราบรายละเอียดของเงื่อนไขในการซื้อขาย การชำระราคา และส่งมอบทองคำแท่ง ซึ่งการกำหนดราคาการซื้อขายทองคำแท่ง ลูกค้ากลุ่มนี้จะเป็นผู้ตัดสินใจราคาเอง โดยอ้างอิงราคาทองคำตลาดโลกในขณะนั้น ซึ่งราคาตลาดโลกมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา(Real time) ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้มีกำไรจากการซื้อขายทองคำแท่งตลอดมา ต่อมาช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 ปรากฏว่าเกิดวิกฤตราคาทองคำในตลาดโลกลดลงอย่างมาก ทำให้ลูกค้าที่ทำการซื้อทองคำแท่งกับบริษัทฯในราคาที่สูงได้รับผลกระทบและเกิดผลขาดทุนจากภาวะการณ์ดังกล่าว ซึ่งลูกค้าทุกรายรับทราบถึงวิกฤตดังกล่าวและยอมรับผลขาดทุนและได้ชำระหนี้แก่บริษัทฯ ยกเว้นลูกค้ากลุ่มนี้ไม่ยอมรับผลขาดทุนและผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งบริษัทฯได้ดำเนินการฟ้องร้องลูกค้ากลุ่มนี้ เรียกค่าเสียหายจากการไม่ชำระราคา ซึ่งคดีส่วนใหญ่ศาลได้พิจารณาพิพากษาให้บริษัทฯชนะคดีและมีการบังคับคดีบางส่วนแล้ว ยกเว้นบางคดีศาลพิพากษายกฟ้องเนื่องจากขาดพยานหลักฐานบางส่วนและคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา โดยการวินิฉัยคดีทั้งหมดของศาล ศาลได้พิจารณาแล้วว่าธุรกรรมการซื้อขายของบริษัทฯเป็นการซื้อขายแบบปกติและชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่การซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้า ไม่ใช่เป็นเรื่องของแชร์ลูกโซ่ และไม่ใช่เป็นการหลอกลวงหรือฉ้อโกงลูกค้าแต่อย่างใด ทั้งนี้ บริษัทฯได้ดำเนินการชี้แจงข้อเท็จจริงพร้อมส่งมอบพยานหลักฐานต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เป็นที่เรียบร้อยและลูกค้าดำเนินธุรกรรมกับบริษัทได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการซื้อขายทองคำแท่งระหว่างลูกค้ากับบริษัททุกครั้ง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ทั้งการยืนยันการซื้อขายทางโทรศัพท์ การบันทึกเทปการสนทนา การยืนยันคำสั่งซื้อขายระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้า ตลอดจนจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า ในการตัดเงิน หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ ทุกขั้นตอน
บริษัทฯตระหนักถึงความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ทั้งกลุ่มผู้ค้าทองคำ และลูกค้ารายย่อย จนบริษัทฯ สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนำเข้าและส่งออก ทองคำแท่งของไทยมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บริษัทฯจึงขอให้ความมั่นใจแก่กลุ่มลูกค้า ในเรื่องของความโปร่งใสและขอได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทดังเช่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ายังคงประกอบกิจการซื้อขายทองคำแท่งต่อไป
ขอแสดงความนับถือ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการซื้อขายทองคำแท่งระหว่างลูกค้ากับบริษัททุกครั้ง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ทั้งการยืนยันการซื้อขายทางโทรศัพท์ การบันทึกเทปการสนทนา การยืนยันคำสั่งซื้อขายระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้า ตลอดจนจะต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า ในการตัดเงิน หรือการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ ทุกขั้นตอน
บริษัทฯตระหนักถึงความไว้วางใจที่ได้รับจากลูกค้ามาเป็นระยะเวลากว่า 14 ปี ทั้งกลุ่มผู้ค้าทองคำ และลูกค้ารายย่อย จนบริษัทฯ สามารถก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านนำเข้าและส่งออก ทองคำแท่งของไทยมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ตั้งมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ และเป็นธรรม ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ บริษัทฯจึงขอให้ความมั่นใจแก่กลุ่มลูกค้า ในเรื่องของความโปร่งใสและขอได้ให้ความไว้วางใจในบริษัทดังเช่นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา
สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่ายังคงประกอบกิจการซื้อขายทองคำแท่งต่อไป
ขอแสดงความนับถือ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รับชมวีดีโอ แถลงข่าว YLG  http://www.ylgbullion.co.th/?page_id=2087