ประชาสัมพันธ์

YLG แจงข้อเท็จจริงกรณีข่าวหลอกลงทุนซื้อขายเทรดทองคำออนไลน์

“วายแอลจี” เปิดเผยความจริงทุกประเด็น กรณีถูกกลุ่มลูกค้าที่เสียประโยชน์จากการซื้อขายทองคำร้องเรียนต่อ DSI ว่าที่แท้เหยื่อในคดีนี้กลับเป็นวายแอลจี ที่ได้รับความเสียหายจากการค้างชำระหนี้การซื้อขายทองคำแท่งของนักลงทุนที่รวมกลุ่มไปร้องเรียนกับดีเอสไอหวังเบี้ยวหนี้รวม 200 ล้านบาท

29 มิถุนายน 2560 เวลา 11.30 น. นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้แถลงต่อสื่อมวลชนกรณีถูกกลุ่มลูกค้าจำนวนหนึ่งรวมกลุ่มไปร้องเรียนกับ DSI กล่าวหาว่าเป็นบริษัทที่ชักชวนหลอกลวงให้มาลงทุนซื้อขายทองคำออนไลน์ แต่การลงทุนขาดทุนต่อเนื่องทำให้ลูกค้ากลุ่มนี้ได้รับความเสียหาย

นางพวรรณ์ กล่าวว่า YLG เป็นผู้นำเข้าทองคำรายใหญ่ของไทยและเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ ทำธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายมานานกว่า 14 ปีด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจต่อลูกค้า การซื้อขายทองคำแท่งในแต่ละวันมีการส่งมอบทองคำแท่งจริงทุกธุรกรรมที่ลูกค้าสั่งซื้อ / ขาย มีกระบวนการที่สามารถตรวจสอบได้ชัดเจน และไม่เคยมีพฤติกรรมหลอกลวงหรือชักชวนให้ลูกค้ามาลงทุนจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่ถูกกล่าวหา

การร้องเรียนดังกล่าวนั้นจึงเป็นการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง เพราะความจริงแล้วลูกค้ากลุ่มนี้จำนวนประมาณกว่า 10 รายล้วนเป็นลูกค้าที่ซื้อขายทองคำกับบริษัท มาตั้งแต่ปี 2554 โดยเปิดปัญชีและมีการทำสัญญาซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัทและรับทราบเงื่อนไขการซื้อขาย การชำระเงินและการส่งมอบทองคำ

กระบวนการซื้อขายทองคำแท่งนั้น ลูกค้าจะเป็นผู้ตัดสินใจซื้อ/ขายเอง โดยอ้างอิงราคาทองคำตลาดโลกในขณะนั้น ซึ่งราคาตลาดโลกมีการเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา มีกำไรจากการซื้อขายทองคำแท่งในภาวะที่ราคาทองคำมีทิศทางเพิ่มขึ้น แต่ต่อมาช่วงต้นเดือนเมษายน 2556 เกิดวิกฤตราคาทองคำในตลาดโลกที่มีทิศทางลดลงอย่างมากและต่อเนื่อง ทำให้ลูกค้าที่ทำการซื้อทองคำแท่งกับบริษัทในราคาที่สูงได้รับผลกระทบและเกิดผลขาดทุนจากสภาพการณ์นั้น ซึ่งลูกค้าของบริษัททุกรายรับทราบวิกฤตและยอมรับผลขาดทุนรวมทั้งได้ชำระหนี้ให้กับบริษัท ยกเว้นลูกค้ากลุ่มนี้ที่ไม่ยอมรับผลขาดทุนและผิดนัดชำระหนี้

บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการฟ้องร้องลูกค้ากลุ่มนี้ มาตั้งแต่ปี 2556 ซึ่งคดีความส่วนใหญ่ศาลได้พิพากษาให้บริษัทชนะคดีและมีการบังคับคดีบางส่วนไปแล้ว และมีบางคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา ทั้งนี้ ในการดำเนินคดีกับลูกค้ากลุ่มนี้ ศาลได้พิจารณาแล้วว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทและธุรกรรมการซื้อขายทองคำแท่งของบริษัทเป็นการดำเนินงานตามปกติและชอบด้วยกฎหมาย ไม่ใช่การซื้อขายทองคำแท่งล่วงหน้า และไม่ใช่การหลอกลวงหรือฉ้อโกงลูกค้า

ต่อกรณีที่ลูกค้ากลุ่มนี้ได้ให้ข้อมูลว่า ได้มีการฟ้องร้องบริษัท และศาลชั้นต้นมีคำตัดสินว่า บริษัทกระทำผิดตาม พ.ร.ก.กู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน นางพวรรณ์ กล่าวยืนยันว่า ศาลชั้นต้นหรือศาลใดไม่เคยตัดสินYLG ทำผิด พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนตามที่ถูกกล่าวหาแต่อย่างใด ส่วนลูกค้ากลุ่นนี้เคยฟ้องร้องบริษัทในคดีอาญาว่า บริษัทได้ยักยอก ฉ้อโกงประชาชน ซึ่งศาลได้พิพากษายกฟ้องทุกคดีและวินิจฉัยว่า เป็นเรื่องสัญญาซื้อขายทองคำแท่ง และเป็นความรับผิดทางแพ่ง มิใช่ความผิดอาญา ซึ่งคดีดังกล่าวถึงที่สุดแล้ว

สำหรับวิธีการซื้อขายทองคำแท่งระหว่างลูกค้ากับบริษัท มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ชัดเจน เพื่อป้องกันข้อผิดพลาด ทั้งการยืนยันการซื้อขายทางโทรศัพท์ การบันทึกเทปการสนทนาการยืนยันคำสั่งซื้อขายระหว่างเจ้าหน้าที่และลูกค้า ตลอดจนต้องได้รับการยินยอมจากลูกค้า การซื้อขายทองคำแท่งทุกธุรกรรม บริษัทชำระเงินแก่ลูกค้าและรับชำระเงินจากลูกค้าตามราคาซื้อขายโดยเต็มจำนวน 100% ผ่านบัญชีธนาคาร มีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ทุกขั้นตอน ดังนั้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่ลูกค้ากลุ่มนี้จะไม่ทราบว่ามีเงินโอนจากการซื้อขายทองคำผ่านเข้า-ออกบัญชีของตนเอง

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา การให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมกับบริษัทของลูกค้ากลุ่มนี้ผ่านสื่อมวลชน ได้ส่งผลเสียหายต่อชื่อเสียงของ YLG อย่างรุนแรง และทำให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจว่า YLG มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหลอกลวงระดมทุนแบบแชร์ลูกโซ่ ทั้งที่ YLG ค้าขายทองคำแท่งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลูกค้าเกือบทั้งหมดเป็นรายใหญ่ที่ลงทุนซื้อขายทองคำคิดน้ำหนักทองเป็นกิโลกรัม บริษัทมีทองคำส่งมอบให้ลูกค้าได้จริงเพราะเป็นผู้นำเข้าทองคำรายใหญ่ของไทย และเป็นสมาชิกของสมาคมค้าทองคำ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรงไปตรงมาตลอดระยะเวลากว่า 14 ปีที่ผ่านมาจนสามารถพัฒนาธุรกิจก้าวสู่การเป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งชั้นนำของไทย

“การลงทุนทุกชนิดมีความเสี่ยง กรณีลูกค้ากลุ่มนี้   ช่วงที่ทองคำราคาขึ้นทุกวัน พวกเขาซื้อขายก็รับผลตอบแทนไปเต็มเม็ดเต็มหน่วย แต่เมื่อเกิดขาดทุน ซึ่งเป็นการขาดทุนจากการสั่งซื้อสั่งขายของพวกเขาเอง กลับไม่ยอมรับว่าเป็นความผิดพลาดในการลงทุนของตัวเอง แต่มาโยนให้เป็นความผิดของบริษัทฯ และออกมาให้ข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมเช่นนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง” นางพวรรณ์ กล่าว ทั้งนี้ หากลูกค้ากลุ่มนี้ยอมรับคำตัดสินของศาลและต้องการประนีประนอม ทาง YLG ยินดีเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกัน

 

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888

#YLG #YLGBULLION #GOLD #YLGผู้นำอันดับหนึ่งด้านลงทุนทองคำ