TV Update
รายการเจาะลึกเศรษฐกิจ by YLG 15-07-2022 Phone in โดย คุณ วรุต รุ่งขํา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
YLG Update
ทองอาจลบ 5 สัปดาห์ติด‼️ สัปดาห์หน้าปัจจัยบวกอะไร‼️GUNKUL เป้ากำไร‼️ กัญชง-กัญชา 1,000 ล้าน‼️ โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด วิทยากร : คุณ วรุต รุ่งขํา
TV Update
ถ้าหลุด 1,700 $ จะหมดยุคทองของทองคำหรือไม่ I TNN WEALTH 15-07-65
TV Update
ทองขึ้นไม่แรง เงินเฟ้อมิ.ย พุ่ง 9.1% สหรัฐฯ-จีนส่อแววจบไม่สวย : Money Chat Thailand
YLG Update
ทองสู้กลับ ปิดบวก CPI สหรัฐพุ่ง-กระตุ้น FED เร่งดอกเบี้ย‼️BJC เป้ารายได้โตกว่า 10% Q1เพิ่มขึ้น 23% YLG รู้ทันทอง มองทันเทรน ประจำเช้าวันที่ 14-07-2022 โดย บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิว
TV Update
รายการเจาะลึกเศรษฐกิจ by YLG 13-07-2022 Phone in โดย คุณ วรุต รุ่งขํา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
TV Update
TNN ช่อง16 : รายการชั่วโมงทำเงิน by YLG 13-07-2022 สัมภาษณ์ คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
TV Update
รายการ 2 มุมข่าว by YLG 12-07-2022 Phone in โดย คุณ วรุต รุ่งขํา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
TV Update
FM 97.0 MHz : รายการ เก็บข่าวมาเล่า by YLG 12-07-2022 Phone in โดย คุณ วรุต รุ่งขํา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด