วันที่ ชื่อเอกสาร ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ
25 กุมภาพันธ์ 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
24 กุมภาพันธ์ 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
23 กุมภาพันธ์ 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
22 กุมภาพันธ์ 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
19 กุมภาพันธ์ 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
18 กุมภาพันธ์ 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
17 กุมภาพันธ์ 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
16 กุมภาพันธ์ 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures
15 กุมภาพันธ์ 2564 บทวิเคราะห์ Gold Futures