วันที่ ชื่อเอกสาร ภาคเช้า ภาคบ่าย ภาคค่ำ
25 พฤศจิกายน 2563 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
24 พฤศจิกายน 2563 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
23 พฤศจิกายน 2563 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
20 พฤศจิกายน 2563 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
19 พฤศจิกายน 2563 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
18 พฤศจิกายน 2563 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
17 พฤศจิกายน 2563 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
16 พฤศจิกายน 2563 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ
13 พฤศจิกายน 2563 บทวิเคราะห์ราคาทองคำ