ภาคเช้า
บทวิเคราะห์ภาคเช้า ประจำวันที่ 11-11-63
ภาคค่ำ
บทวิเคราะห์ภาคค่ำ ประจำวันที่ 10-11-63
ภาคบ่าย
บทวิเคราะห์ภาคบ่าย ประจำวันที่ 10-11-63
ภาคเช้า
บทวิเคราะห์ภาคเช้า ประจำวันที่ 10-11-63
ภาคค่ำ
บทวิเคราะห์ภาคค่ำ ประจำวันที่ 09-11-63
ภาคบ่าย
บทวิเคราะห์ภาคบ่าย ประจำวันที่ 09-11-20
ภาคเช้า
บทวิเคราะห์ภาคเช้า ประจำวันที่ 09-11-63
ภาคค่ำ
บทวิเคราะห์ภาคค่ำ ประจำวันที่ 06-11-63
ภาคบ่าย
บทวิเคราะห์ภาคบ่าย ประจำวันที่ 06-11-63