ทองคำแท่ง YLG 99.99%
ทองคำ 99.99% YLG BULLION มีขนาดตั้งแต่ 1 กรัม 2 กรัม 5 กรัม 10 กรัม 20 กรัม 50 กรัม 100 กรัม และ 1 กิโลกรัม ด้วยความบริสุทธิ์ของเนื้อทองที่ได้มาตรฐานคุณภาพยอมรับในตลาดทองคำได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศ

ผลิตภัณฑ์

ทองคำแท่ง 99.99% YLG
ทองคำแท่งขนาด: 1 กรัม
ทองคำแท่ง 99.99% YLG
ทองคำแท่งขนาด: 2 กรัม
ทองคำแท่ง 99.99% YLG
ทองคำแท่งขนาด: 5 กรัม
ทองคำแท่ง 99.99% YLG
ทองคำแท่งขนาด: 10 กรัม
ทองคำแท่ง 99.99% YLG
ทองคำแท่งขนาด: 20 กรัม
ทองคำแท่ง 99.99% YLG
ทองคำแท่งขนาด: 50 กรัม
ทองคำแท่ง 99.99% YLG
ทองคำแท่งขนาด: 100 กรัม
ทองคำแท่ง 99.99% YLG
ทองคำแท่งขนาด: 1 กิโล