โปรโมชั่น

โปรโมชั่น เพื่อนแนะนําเพื่อน และ ลดค่ากำเหน็ด

โปรโมชั่นทองคำแท่ง และ ทองคำรูปพรรณ

 1.โปรชั่นทองคำแท่ง เพื่อนแนะนําเพื่อน

รับทันที กล่องเซฟ ท่านละ 1 ใบ ทั้งผู้แนะนําและผู้ถูกแนะนํา

*สำหรับลูกค้าเก่าแนะนําลูกค้าใหม่ให้เปิดพอร์ตและทำการเทรดครั้งแรก

2.โปรโมชั่นทองรูปพรรณ ลดค่ากำเหน็ด

ซื้อทองรูปพรรณชิ้นที่ 1 ลดค่ากำเหน็ด 10% 

ซื้อทองรูปพรรณชิ้นที่ 2 ลดค่ากำเหน็ด 20% 

ซื้อทองรูปพรรณชิ้นที่ 1 ลดค่ากำเหน็ด 35% 

*เมื่อซื้อทองรูปพรรณนํ้าหนัก 1 บาทขึ้นไปรับทันที่ แท็กกระเป๋า YLG

 

ร้านทอง YLG Precious เปิดให้บริการ 3 สาขาดังนี้

1. YLG Precious สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9 ชั้น 2

2. YLG Precious สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 3

 3. YLG Precious สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเก้า ชั้น G