งานสัมมนา

แนวโน้มและปัจจัย ที่ส่งผลกระทบ ต่อราคาทองคำ ครึ่งปีหลัง

แนวโน้มและปัจจัย ที่ส่งผลกระทบ ต่อราคาทองคำครึ่งปีหลังโดยนักวิเคราะห์มืออาชีพ

สำรองที่นั่งโทร : 02-687-988 # 0

วิทยากร

คุณวรุต รุ่งขำ

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์