งานสัมมนา

อมรมฟรี หัวข้อ “สรุปแนวโน้มทิศทางราคาทองประจำสัปดาห์”

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560
ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี
13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 14.20 น. สัมมนาช่วงที่ 1 หัวข้อ “สรุปแนวโน้มทิศทางราคาทองประจำสัปดาห์”
โดยคุณเบญจมา มาอินทร์
14.20 – 14.40 น. พักเบรก
14.40 – 15.20 น. – สัมมนาช่วงที่ 2 หัวข้อ “การประเมินข่าวเศรษฐกิจเบื้องต้นว่าจะส่งผลอย่างไรต่อราคาทองคำ”
โดยคุณณัฏเชาว์ ประสารอธิคม
15.20 – 16.00 น. – บรรยายพิเศษ โดยคุณธณัณพงษ์ นววัฒนทรัพย์

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์