งานสัมมนา

อมรมฟรี หัวข้อ : “สรุปประเด็นสำคัญของกราฟเทคนิคเบื้องต้น”

* พิเศษ
เวลา 15.20 – 15.30 น.
สรุปปัจจัยที่ต้องติดตามภายในสัปดาห์
โดยคุณเบญจมา มาอินทร์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์)

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถ ลงทะเบียนครบ 30 คน ใน 1 จังหวัด
ทางบริษัท YLG จะทำการจัดสัมมนาในฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ถึงที่จังหวัดของท่าน

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม