งานสัมมนา

อมรมฟรี หัวข้อ : ปัจจัยพื้นฐานและสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ

วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560
เวลา 14.00 – 14.40 น.

หัวข้อ : ปัจจัยพื้นฐานและสถานการณ์ ที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ
วิทยากร คุณเบญจมา  มาอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์
เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถ ลงทะเบียนครบ 30 คน ใน 1 จังหวัด
ทางบริษัท YLG จะทำการจัดสัมมนาในฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ถึงที่จังหวัดของท่าน

ลงทะเบียนสำรองที่นั่ง
Line ID : @ylgbullion

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์