งานสัมมนา

อมรมฟรี หัวข้อ : “ข่าวเศรษฐกิจมีผลต่อราคาทองคำได้อย่างไร”

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2560
เวลา 14.00 น. – 16.00 น.
หัวข้อ “ข่าวเศรษฐกิจมีผลต่อราคาทองคำได้อย่างไร”
โดยคุณณัฏเชาว์ ประสารอธิคม
ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888

สำรองที่นั่งโทร : 026879888

วิทยากร

คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม