งานสัมมนา

อมรมฟรี หัวข้อ : “การประเมินข่าวเศรษฐกิจเบื้องต้นว่าจะส่งผลอย่างไรต่อราคาทองคำ”

วันอังคาร ที่ 17 ตุลาคม 2560
อมรมฟรี หัวข้อ : การประเมินข่าวเศรษฐกิจเบื้องต้นว่าจะส่งผลอย่างไรต่อราคาทองคำ

เวลา 14.00 – 16.40 น.
วิทยากร : คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม(ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

สถานที่จัดงาน : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม