งานสัมมนา

อมรมฟรี หัวข้อ : กราฟเทคนิคเบื้องต้น

วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2560
อมรมฟรี หัวข้อ : กราฟเทคนิคเบื้องต้น

14.00 – 14.40 น. – ช่วงที่ 1 หัวข้อ กราฟเทคนิคเบื้องต้น
วิทยากร : คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม(ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)
14.40 – 15.00 น. พักเบรค
15.00 – 15.40 น. – ช่วงที่ 2 หัวข้อ แนวโน้มและปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม
วิทยากร : คุณ วรุต รุ่งขํา (ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์)
15.40 – 16.00 น. ถาม-ตอบ

สถานที่จัดงาน : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม

วิทยากร

คุณวรุต รุ่งขำ