งานสัมมนา

อบรม “สรุปปัจจัยและแนวโน้มทิศทางทองคำ ไตรมาส 4”

พบกัน…. วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560
อบรม “สรุปปัจจัยและแนวโน้มทิศทางทองคำ ไตรมาส 4”

14.00 – 14.40 น. – สัมมนาช่วงที่ 1 หัวข้อ “สรุปปัจจัยและแนวโน้มทิศทางทองคำ ไตรมาส 4”  โดยคุณเบญจมา มาอินทร์
14.40 – 15.00 น. พักเบรค
15.00 – 15.40 น. – สัมมนาช่วงที่ 2 หัวข้อ “เทคนิคการลงทุนใน Gold-D”  โดยคุณกัมปนาท รอบคอบ
15.40 – 16.00 น. ถาม-ตอบ

สถานที่จัดงาน :  ณ ชั้น 5 อาคารวายแอลจี

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์