งานสัมมนา

อบรม : สรุปปัจจัยและทิศทางราคาทองคำครึ่งปีหลัง 2560

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560

เวลา 14.00 – 14.40 น.

หัวข้อ : สรุปปัจจัยและทิศทางราคาทองคำครึ่งปีหลัง 2560

วิทยากร : โดยคุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร)

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.
ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์