งานสัมมนา

สัมมนาหัวข้อ ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้ม ทิศทางราคาทองคำ

ปัจจัยพื้นฐานและแนวโน้มทิศทางราคาทองคำจากวิทยากรมืออาชีพ

สำรองที่นั่งโทร : 02-687-988#0

วิทยากร

คุณวรุต รุ่งขำ

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์