งานสัมมนา

สัมมนา พื้นฐานการลงทุนทองคำ

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 13.30 – 14.30 น. 

หัวข้อ : พื้นฐานการลงทุนทองคำ

วิทยากร คุณภิมนภัทร โชคจันทร์ชนก

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณภิมนภัทร โชคจันทร์ชนก