งานสัมมนา

สัมมนาฟรี หัวข้อ : เศรษฐกิจโลก กับ ราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน

วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560
หัวข้อ : เศรษฐกิจโลก กับ ราคาทองคำ ณ ปัจจุบัน

วิทยากร : คุณ วรุต รุ่งขํา (ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์)

สถานที่จัดงาน : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9999

วิทยากร

คุณวรุต รุ่งขำ