งานสัมมนา

สัมมนาฟรี หัวข้อ หลักสูตรพื้นฐาน 2 เทคนิคการดูทิศทาง (Trend) ของราคา

วันอังคาร ที่ 23 มกราคม 2561
หัวข้อ : หลักสูตรพื้นฐาน 2 เทคนิคการดูทิศทาง (Trend) ของราคา
วิทยากร : คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม(ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

* พิเศษ
เวลา 15.30 – 16.00 น.
สรุปปัจจัยที่ต้องติดตามภายในสัปดาห์
โดยคุณเบญจมา มาอินทร์ (ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์)

สถานที่จัดงาน : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์