งานสัมมนา

รู้ทันกระแสโลก ทองคำยังคงน่าลงทุนอยู่หรือไม่ ?

วันพฤหัสบดีที่  23  กุมภาพันธ์ 2560

เวลา 13.30 – 14.30 น.

หัวข้อ : รู้ทันกระแสโลก ทองคำยังคงน่าลงทุนอยู่หรือไม่ ?

วิทยากร คุณเบญจมา  มาอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

สำรองที่นั่งโทร :

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์