งานสัมมนา

หัวข้อ “พื้นฐานการลงทุนทองคำ และเรียนรู้การลงทุนด้วยระบบ Trade Online”

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

13.30 – 14.00 น. ลงทะเบียน
14.00 – 14.40 น. – สัมมนาช่วงที่ 1 หัวข้อ “พื้นฐานการลงทุนทองคำ”
โดยคุณเบญจมา มาอินทร์
14.40 – 15.00 น. พักเบรค
15.00 – 16.00 น. – สัมมนาช่วงที่ 2 หัวข้อ “เรียนรู้การลงทุนด้วยระบบ Trade Online”

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888 ต่อ 0

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์