งานสัมมนา

กลยุทธ์และแนวโน้ม การลงทุนทองคำ เพื่อรับมือกับการประชุมเฟด

กลยุทธ์และแนวโน้มการลงทุนทองคำ เพื่อรับมือกับการประชุมเฟดและ BREXIT

สำรองที่นั่งโทร : 02-687-988 # 0

วิทยากร

คุณวรุต รุ่งขำ

วิทยากร

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์