ประวัติความเป็นมา

“ กลุ่มบริษัท วายแอลจี มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท ยูหลิมโกลด์ แฟคตอรี่ จํากัดซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับจากทองคําและเพชรพลอยแท้ที่มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจส่งออกมากกว่า 30 ปี จนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างมากจากนานาประเทศทั่วโลก ”

 • พ.ศ. 2546

  บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

  ก่อตั้งขึ้นเพื่อนําเข้าและซื้อขายทองคําแท่งบริสุทธิ์ 99.99% มาตรฐาน LBMA (London Bullion Market Association) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ยอมรับในตลาดโลก เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าและนักลงทุน โดยได้เล็งเห็นถึงความต้องการทองคำแท่งในประเทศ ที่ไม่จํากัดแค่การผลิตอัญมณีและเครื่องประดับเท่านั้น แต่ยังตอบสนองความต้องการด้านการลงทุนทองคํายังมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างมากในอนาคต ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ปัจจุบันทีทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท อยู่ภายใต้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ YLG เป็นผู้ค้าทองรายแรกที่เปลี่ยนนวัตกรรมการลงทุนทองคำในรูปแบบดั้งเดิม ให้เป็นการลงทุนทองคำในรูปแบบที่ทันสมัยและเป็นสากล โดยการสนับสนุนในเรื่องของบริการและข้อมูลข่าวสารที่ทันต่อกระแสเศรษฐกิจโลก เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ และอำนวยความสะดวกในการซื้อขายแก่ลูกค้าอย่างรวดเร็ว และจากประสบการณ์ตรงที่เคยเป็นผู้ผลิตจิวเวอร์รี่ส่งออกในนามยูหลิม โกลด์ แฟคตอรี่ ทำให้ YLG สามารถเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องมีการซื้อทองคำมาเพื่อผลิตตัวเรือนเครื่องประดับ ซึ่งทำให้ YLG เห็นถึงช่องว่างต่างๆในกระบวนการซื้อและขายทองคำ และด้วยการให้บริการที่ซื่อตรง จริงใจ จึงสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจแก่ลูกค้า ส่งผลให้ภายในระยะเวลาเพียง 5 ปี YLG ได้ก้าวมาเป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ในปี 2551 และปัจจุบัน YLG ยังเป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของไทย ปัจจุบันบริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการให้บริการเปิดบัญชีซื้อ-ขายทองคำเเท่งที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายผ่านระบบโทรศัพท์ YLG Telesale ที่เปิดให้บริการถึงตี 2 รวมถึงการพัฒนาระบบการซื้อขายทองคำแท่งผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสะดวกสบายคือ YLG Internet Trading โดยสามารถซื้อขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทาง www.ylgonline.com และทาง YLG Online Application บน App Store ที่ทำให้ซื้อขายทองคำทุกที่ได้อย่างง่ายดาย ตลอดจนการบริการส่งมอบทองคำแท่งให้กับลูกค้าด้วยความรวดเร็ว

 • พ.ศ. 2552

  บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

  จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนซื้อขายสัญญาทองคำล่วงหน้า หรือGold Futures ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้า หรือ TFEX ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และภายใต้ พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า พ.ศ. 2546 เพื่อเป็นการขยายโอกาสในการดำเนินธุรกิจด้านทองคำให้กับกลุ่มบริษัท YLG มากยิ่งขึ้น สามารถรองรับการลงทุนทั้งกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ไปจนถึงร้านค้าปลีกทองคำ เพื่อใช้ในด้านการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงในธุรกิจอันอาจจะเกิดขึ้นจากราคาทองคำในตลาดโลกมีความผันผวนได้ รวมถึงเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับนักลงทุนรายย่อยให้สามารถลงทุนกับสัญญาซื้อขายทองคำด้วยขนาดการลงทุนที่ไม่สูงมากเมื่อเทียบกับการลงทุนซื้อทองคำแท่งโดยตรงด้วย ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนซื้อขายอนุพันธ์ SET50 Futures , Single Stock Futures, SET50 Index Options บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เชิญเป็นตัวแทนซื้อขาย Gold Futures โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต ปัจจุบันได้ขยายธุรกิจสู่การเป็นตัวแทนซื้อขาย SET50 Futures , Stock Futures, SET50 Index Options และเตรียมจะเปิดซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด COMEX และ ICE โดยมีทุนจดทะเบียน 120 ล้านบาท

 • พ.ศ. 2555

  บริษัท วายแอลจี บูลเลียน สิงคโปร์

  จดทะเบียนในสิงคโปร์ตามคำเชิญของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน ของสิงคโปร์ (Enterprise Singapore : IE) เพื่อสนับสนุนให้สิงคโปร์ เป็นศูนย์กลางการค้าโลหะมีค่าของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia Pacific's global precious metals trading hub) โดยบริษัทนำเข้า-ส่งออกทองคำแท่งบริสุทธิ์ 99.99% และโลหะเงิน ในภูมิภาค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในกลุ่มASEAN ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้นำด้านการซื้อขายทองคำในประเทศสิงคโปร์

 • พ.ศ. 2558

  บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด

  เปิดตัวขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เพื่อบริการให้กับลูกค้าที่ต้องการซื้อสินค้าออนไลน์อย่างเต็มคุณภาพ ในรูปแบบเว็บไซต์ E-Commerce ผ่านยูอาร์แอล www.ylgprecious.co.th โดยวายแอลจีได้ยกหน้าร้านมาตั้งไว้บนหน้าเว็บไซต์เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้า โดยสินค้าที่จำหน่ายบนเว็บไซต์จะมีทั้งทองคำแท่งและทองคำรูปพรรณ จิวเวลลี่ รวมถึงมีบริการจัดส่งสินค้าถึงบ้าน เพื่อเพิ่มความสะดวก ปลอดภัยในการซื้อทองคำอย่างเต็มที่

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เป็นสมาชิกของหน่วยงาน

สมาคมค้าทองคำ

สมาคมผู้ค้าอัญมณีไทยและเครื่องประดับ (TGJTA)

หอการค้าไทย