การวางเงินหลักประกัน(Margin) ในตลาด TFEX
การวางเงินหลักประกัน(Margin) ในตลาด TFEX

ทำไมต้องวาง Margin ในการซื้อขาย TFEX ?

เนื่องจากการซื้อขายในตลาด TFEX เป็นการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากสินค้าอ้างอิงในอนาคต แต่ยังไม่มีการจ่ายเงินหรือมอบสินค้า เพื่อให้เกิดความมั่นใจทั้งผู้ซื้อและผู้ขายว่าจะปฎิบัติตามสัญญา จึงมีการกำหมดการวางเงินหลักประกันหรือมาร์จิ้น

IM (Initial Margin) ที่เราเรียกว่า “เงินประกันขั้นต้น”หรือ “เงินวางมาร์จิ้น” จำนวนเงินขั้นต้นที่ผู้ลงทุนต้องวางไว้กับโบรกเกอร์ เพื่อเป็นหลักประกันก่อนการซื้อขายสินค้าในตลาดสัญญาล่วงหน้า

MM (Maintenance Margin) หลักประกันรักษาสภาพ คือ ระดับหลักประกันกันขั้นต่ำในบัญชี ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องรักษาระดับยอดเงินคงเหลือเอาไว้ หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีลดลงต่ำกว่าระดับนี้ (70% ของ IM)

FM (Force Margin) หลักประกันปิดสถานะ เป็นระดับหลักประกันที่ต่ำที่สุด (30% ของ IM) ผู้ลงทุนจะถูกเรียก Margin call เพื่อวางหลักประกันเพิ่ม ไม่ให้ต่ำกว่า FM ถ้าไม่เติมจะถูกบังคับปิดสัญญา

ดังนั้น การวาง Margin ในตลาดซื้อขายสัญญาล่วงหน้าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่นักลงทุนควรรู้ หมั่นตรวจสอบ และวางแผนการเงินในการบริหารจัดการพอร์ตให้ดี เพื่อป้องกันการถูกเรียก Margin call และอาจทำให้ถูกบังคับปิดสถานะของสัญญา