โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021
โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021
  • Date : 02 December 2020
  • Time : 08.30 - 16.30 hrs.
  • Detail : สัมมนา โควิดกับอนาคตเศรษฐกิจไทย 2021 วันที่ 2 ธันวาคม 2020 เวลา 08.30-16.30 น.
โควิด กับ อนาคตเศรษฐกิจไทย 2021 จะเป็นอย่างไร ?

เรียนรู้วิธีเติมวัคซีนลงทุน “หุ้น ทอง กองทุน” ตั้งรับ COVID-19 ระบาดซ้ำ
กับคุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG)

ร่วมรับฟังสัมมนา ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ : ฮอลล์ 1 ชั้น 7 ไอคอนสยาม
วันที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น.