สัมมนาฟรี หัวข้อ "จับสัญญาณทำกำไรต้อนรับปี 2561 ด้วยกราฟเทคนิค"
สัมมนาฟรี หัวข้อ "จับสัญญาณทำกำไรต้อนรับปี 2561 ด้วยกราฟเทคนิค"
  • Date : 21 December 2017
  • Time : 00.00 hrs.
  • Detail : บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

วิทยากร : คุณ วรุต รุ่งขํา (ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์)

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็บไซต์ : www.ylgfutures.co.th

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9999