หัวข้อ ทิศทางและกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำปี 2019
หัวข้อ ทิศทางและกลยุทธ์ในการลงทุนทองคำปี 2019
  • Date : 18 December 2018
  • Time : 00.00 hrs.
  • Detail : ณ อาคาร Urban ด้านหน้าอาคารวายแอลจี

วิทยากร : โดยคุณ วรุต รุ่งขํา
(ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด)

พิเศษ : ร่วมรับฟังเสวนากับ คุณ พวรรณ์ นววัฒนทรัพย์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888 ต่อ 103 (คุณเปิ้ล)
  • สำรองที่นั่งด่วน รับจำนวน 30 ท่าน

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็บไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999

Reserve : 02 687 9888 ต่อ 103 (คุณเปิ้ล)