IAA Best Analyst Awards 2021
IAA Best Analyst Awards 2021

ขอเชิญร่วมโหวตนักวิเคราะห์ในดวงใจ

“คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์”

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 10 : นักวิเคราะห์อนุพันธ์ กดโหวต 6. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

ประเภทรางวัล กลุ่มที่ 11 : นักวิเคราะห์การลงทุนทองคำ กดโหวต 5. คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์

โดยมีวิธีการโหวตดังนี้

  1. โหวตผ่าน QR Code โดยการสแกนคิวอาร์โค้ด
  2. กดโหวตผ่านลิ้งก์ : https://forms.gle/tKBGxiM5ao9hCoRs6
  3. ทำการโหวตประเภทรางวัล กลุ่มที่ 10 และ 11 เลือกโหวต “คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์”

ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2564 – 29 ตุลาคม 2564