ประกาศด่วน!! มีผู้ไม่หวังดีสวมรอย Line Official : YLG Precious