Siminar

จับตาทิศทางราคาทองคำและปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาทองคำในไตรมาสแรกของปี 2560

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2560

เวลา 13.30 น.- 14.30 น.

หัวข้อ : จับตาทิศทางราคาทองคำและปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อราคาทองคำในไตรมาสแรกของปี 2560

วิทยากร คุณเบญจมา มาอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.00 น

Reserve : 02-687-9999

Speaker

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์