Siminar

จับตาทิศทางราคาทองคำหลังเฟดมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย

จับตาทิศทางราคาทองคำหลังเฟดมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย และ เทรดทองน้องใหม่ กับ Gold – D

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธค.59

13.00 น.ลงทะเบียน

13.30 น. – 14.30 น. บรรยายในหัวข้อ จับตาทิศทางราคาทองคำหลังเฟดมีแนวโน้มขึ้นดอกเบี้ย

วิทยากร คุณเบญจมา  มาอินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์

14.40 น. – 16.30 น. เทรดทองน้องใหม่ กับ Gold – D

วิทยากร คุณกัมปนาท  รอบคอบ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Reserve : 02-687-9888 ต่อ 4148

Speaker

คุณกัมปนาท รอบคอบ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Speaker

คุณเบญจมา มาอินทร์

ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์