News

ร่วมโหวตให้นักวิเคราะห์ เพื่อลุ้นรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม 2018 โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

ร่วมโหวตให้นักวิเคราะห์บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด
เพื่อลุ้นรางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม 2018
โดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA)

โหวตนักลงทุนรายสถาบัน

หัวข้อที่ 9 กลุ่มนักวิเคราะห์อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์
กดโหวต  > คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
กดโหวต  > คุณวรุต รุ่งขำ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

หัวข้อที่ 10 กลุ่มนักวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน
กดโหวต  > คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

หัวข้อที่ 10 กลุ่มนักวิเคราะห์ทางเทคนิค
กดโหวต  > คุณวรุต รุ่งขำ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

 

โหวตนักลงทุนรายบุคคล
หัวข้อที่ 9 กลุ่มนักวิเคราะห์อนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์
กดโหวต  > คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
กดโหวต  > คุณวรุต รุ่งขำ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

หัวข้อที่ 10 กลุ่มนักวิเคราะห์อนุพันธ์ทางการเงิน
กดโหวต  > คุณฐิภา นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

หัวข้อที่ 10 กลุ่มนักวิเคราะห์ทางเทคนิค
กดโหวต  > คุณวรุต รุ่งขำ  ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด

หมายเหตุ:
*นักวิเคราะห์ที่ท่านโหวตให้ เป็นรางวัลนักวิเคราะห์ยอด เยี่ยมประจำปี 2561 เพียง 1 ชื่อ ต่อ 1 กลุ่มรางวัลเท่านั้น **หากโหวตเกิน 1 ชื่อ ต่อ 1 กลุ่มรางวัล ถือว่าโมฆะ** และสามารถเลือกโหวตเพียงบาง กลุ่มรางวัลได้

*ท่านไม่สามารถโหวตนักวิเคร าะห์ที่อยู่สังกัดเดียวกันได้ และสิทธินั้นจะถือเป็นโมฆะทันที

*ท่านไม่สามารถใช้สิทธิซ้ำไ ด้ 1 ท่าน/1 สิทธิเท่านั้น

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จํากัด
Line ID : @ylgfutures
Facebook : YLG Bullion and Futures
เว็ปไซต์ : www.ylgfutures.co.th
call center : 02 687 9999