งานสัมมนา

อมรมฟรี หัวข้อ : การวัดแนวรับ/แนวต้าน

วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560

เวลา 14.00 – 16.30 น.

หัวข้อ : การวัดแนวรับ/แนวต้าน

วิทยากร คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม (ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟเทคนิค)

เริ่มลงทะเบียน เวลา 13.30 น.

สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดสามารถ ลงทะเบียนครบ 30 คน ใน 1 จังหวัด
ทางบริษัท YLG จะทำการจัดสัมมนาในฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ถึงที่จังหวัดของท่าน

ลงทพเบียนสำรองที่นั่ง
Line ID : @ylgbullion

สำรองที่นั่งโทร : 02 687 9888

วิทยากร

คุณณัฏฐ์เชาว์ ประสารอธิคม