ประชาสัมพันธ์

ประกาศ วันหยุดเนื่องจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

ปิดให้บริการ ซื้อ – ขาย

ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ถึง  วันที่ 2 มกราคม 2560

จะเปิดทำการตามปกติ ในวันอังคารที่ 3 มกราคม 2560