ประชาสัมพันธ์

บริจาคตู้น้ำให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดนํ้าพุ

กลุ่มบริษัทวายแอลจี ร่วมกับ สมาคมพิทักษ์
สิทธิและสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส

 

ได้ตั้งขบวนเพื่อไปมอบความสุขให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำพุ จังหวัดราชบุรี ในวันที่ 3และ4 ตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมและแจกอุปกรณ์สำหรับการศึกษา รองเท้า เสื้อผ้า ทั้งนี้ทางบริษัท วายแอลจี ยังมอบตู้น้ำดื่มให้กับทางโรงเรียนวัดน้ำพุจำนวน2ตู้

แกลอรี่