ประชาสัมพันธ์

แจ้งปิดระบบทำการซื้อขาย เนื่องในวัน Thanksgiving Day (วันขอบคุณพระเจ้า)

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 วันหยุดต่างประเทศเนื่องในวัน Thanksgiving Day 

แจ้งปิดระบบทำการซื้อ-ขาย ตั้งแต่เวลา 01.00 น.

และเปิดระบบอีกครั้ง เช้าวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 06.00 น.

Thanksgiving Day : วันพฤหัสบดีที่ 4 ของเดือนพฤศจิกายน

พวกพิลกริมที่อพยพเข้ามาในรัฐ Massachusetts เมื่อค.ศ. 1621 เป็นผู้ริเริ่มให้มพิธีเฉลิมฉลองนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณพระเจ้า ที่ช่วยให้การเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ธัญญาหารประสบความสำเร็จ ปัจจุบันชาวอเมริกัน ถือเป็นวันขอบคุณพระเจ้าที่ทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี และมีความสุข ในวันนี้ สมาชิกทุกคนในครอบครัวจะรับประทานอาหารร่วมกัน เช่น turkey, cranberry sauce,sweet potatoes และ pumpkin pie

 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
บริษัทวายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888