เทรดออนไลน์

 

 

YLG BULLION INTERNATIONAL 24 HRS.
ONLINE TRADING

“ ราคาเรียลไทม์ Real time market price ”
ซื้อ-ขายออนไลน์ 24 ชั่วโมง
เทรดขั้นต่ำ 10 บาททองขึ้นไป
ฟรีค่ากำเหน็จตั้งแต่ 5 บาท
สามารถรับทองคำจริงได้ทุกวันทำการ
มีที่ปรึกษาการลงทุนคอยแนะนำในการซื้อขาย 

จากประสบการณ์ในธุรกิจผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับทองคำ และเพชรพลอยแท้ ทำให้ YLG มองเห็นโอกาสทางธุรกิจจึงถือเป็น จุดเริ่มต้นความสำเร็จของบริษัท แต่จุดเปลี่ยนที่สำคัญคือ การพลิกโฉมการลงทุนทองค์กรในประเทศ สู่การลงทุนทองคำที่ทันสมัย และเป็นสากล ด้วยกลยุทธ์เชิงรุกในการนำเสนอสินค้าและบริการพร้อมทั้งเน้นให้ข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวกับการลงทุนทองคำ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการลงทุนทองคำในประเทศที่ขยายตัวอย่างก้าวกระโดด YLG จึงเปิดให้บริการ ซื้อ-ขายทองคำผ่านระบบโทรศัพท์ YLG Tele sale พร้อมบริการที่ปรึกษาทางการลงทุน อีกทั้งยังพัฒนา YLG InternetTrading ซึ่งเป็นระบบซื้อ-ขายทองคำแท่งผ่านอินเตอร์เน็ต มุ่งเน้นตอบโจทย์การลงทุนทองคำที่มีการซื้อ-ขาย กันทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง ด้วย 2 ช่องทางหลัก ได้แก่ www.ylgonline.com และ YLG Online Application บน App Store นอกจากนี้ยังมีบริการรับฝากทองคำโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และบริการรับ-ส่งทองคำ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าที่มีความ กังวลต่อความปลอดภัยในการจัดเก็บและขนส่งทองคำอีกด้วย จากการนำเสนอสินค้าและบริการแบบครบวงจรเพื่อ ตอบสนองความต้องการสูงสุดของลูกค้าควบคู่การดำเนินงาน ด้วยคุณธรรม ซื่อสัตย์และโปร่งใสทำให้ YLG ก้าวขึ้นมา เป็นผู้เข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ที่สุดใน ประเทศภายในระยะเวลาเพียงแค่5 ปีหลังเริ่มต้น ดำเนินกิจการ และยังคงได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนอย่าง ต่อเนื่อง จนครองตำแหน่งผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของประเทศไทยจวบจนปัจจุบัน