ทองคำแท่ง 99.99 LBMA

 

Argor Heraeus ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม
Country: Germany

Metalor ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม
Country: Switzerland

Perth Mint ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม
Country: Australia

Valcambi ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม
Country: Switzerland

Misubishi ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม
Country: Japan

PAMP SA ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม
Country: Switzerland

RAND Refinery ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม
Country: South Africa

PAMP SA ทองคำแท่งขนาด 1 กิโลกรัม
Country: Switzerland

 

 

 

ทองคำแท่ง Ylg  99.99%  

ทองคำ99.99% YLG ขนาดลงทุนแท่งละ 1 Gram

ทองคำ99.99% YLG ขนาดลงทุนแท่งละ 2 Gram

ทองคำ99.99% YLG ขนาดลงทุนแท่งละ 5 Gram

ทองคำ 99.99% YLG ขนาดลงทุนแท่งละ 10 Gram

ทองคำ 99.99% YLG ขนาดลงทุนแท่งละ 20 Gram

ทองคำ 99.99% YLG ขนาดลงทุนแท่งละ 50 Gram

ทองคำ 99.99%  YLG  ขนาดลงทุนแท่งละ 100 Gram

ทองคำ 99.99%  YLG  ขนาดลงทุนแท่งละ 1 KL