คำถามที่พบบ่อย

จากทีมงานมืออาชีพของ YLG

 

ซื้อขายทองทำแท่งกับ YLG ต้องทำอย่างไร?

เปิดบัญชีซื้อขายทองคำแท่งกับบริษัทพร้อมเเนบเอกสารประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการเปิดบัญชี หลังจากนั้นลูกค้าสามารถเริ่มต้นซื้อขายทองคำแท่งได้ทันทีหลังวางเงินหลักประกันเเละชำระค่าทองยอดเต็มจำนวน หลังจากสั่งซื้อทองคำภายใน 2 วันทำการ

เอกสารที่ใช้ประกอบเปิดบัญชี มีอะไรบ้าง ? และสามารถเปิดบัญชีได้จากช่องทางใดบ้าง ?

ใช้เอกสารประกอบการสมัครเปิดบัญชี 4 อย่าง ดังนี้

1.สำเนาบัตรประชาชน (กรณีร้านทองหรือบริษัทต้องเป็นชื่อของกรรมการผู้ที่มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ระบุไว้)

2.สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีร้านทองหรือบริษัทต้องเป็นชืื่อของกรรมการผู้ที่มีอำนาจตามหนังสือรับรองของบริษัทที่ระบุไว้)

3.สำเนาหน้าเเรกของบัญชีธนาคาร 

4.สำเนาเดินบัญชีย้อนหลัง 3-6 เดือน 

*เอกสารทุกฉบับต้องเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบถ้วน

(หากเป็นร้านทองหรือบริษัทต้องประทับตราบริษัทหรือร้านทองนั้นๆทุกฉบับ)

เปิดบัญชีกับ YLG สามารถเปิดได้ 3 ช่องทาง ดังนี้ เปิดผ่านระบบออนไลน?โดยเข้าไปที่ www.ylgbullion.co.th หรือ walk-in ไปที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท(สาทร) หรือ ติดต่อเข้ามาที่เบอร์โทร.02-687-9888 LINE: @ylgbullion เพื่อให้ทางบริษัทส่งเอกสารการเปิดบัญชีไปให้คุณลูกค้า

ซื้อขายทองคำแท่งออนไลน์สามารถใช้บัญชีธนาคารอะไรได้บ้าง ?

สามารถใช้บัญชีธนาคารสำหรับซื้อขายทองคำแท่งได้ 4 ธนาคาร ดังนี้

1.กสิกรไทย

2.ไทยพาณิชย์

3.กรุงเทพ

4.กรุงศรีีอยุธยา

ชำระค่าสั่งซื้อทองคำด้วยวิธีใดได้บ้าง?

1.ชำระด้วยการโอนเงิน ลูกค้าสามารถชำระค่าทองคำ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารตามที่บริษัทกำหนด ภายใน 2 วันทำการ

2. ชำระผ่านการตัดบัญชีอัตโนมัติ ATS ลูกค้าสามารถสมัครตัดบัญชีอัตโนมัติ(ATS) เพื่อชำระราคาทองได้

วางหลักประกันเท่าไหร่ ได้ดอกเบี้ยหรือไม่?

ก่อนการซื้อขายทองคำแท่ง ลูกค้าต้องทำการฝากเงินหลักประกันทางบริษัทก่อนจึงจะสามารถทำรายการซื้อขายคำแท่งได้

โดยกำหนดหลักประกันที่ 70,000 บาทเงิน ต่อ 60 บาททองคำ (กรณีที่เป็นทองคำประเภท 69.5%)

และกำหนดหลักประกันที่ 70,000 บาทเงิน ต่อ 1 กิโลทองคำ (กรณีทีี่เป็นทองคำประเภท 99.9%)

หลักประกันที่ฝากไว้นี้จะได้รับผลตอบแทนจากยอดการฝากที่ 0.75% ต่อปี โดยมีการคำนวณให้ทุกๆสิ้นเดือน

ยังไม่ได้มารับทอง จะตรวจสอบสถานะทองได้ช่องทางใด อย่างไร?

เช็คผ่านเจ้าหน้าที่ 

โทร 02-687-9888

หากลืม Username / Password / Pin Code จะเข้าระบบซื้อขายทองคำได้อย่างไร?

สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อจัดส่ง Username / Passwoed และ Pin Code ใหม่ให้กับคุณลูกค้าผ่านทางอีเมลโดยแจ้งผ่านเข้าหน้าที่ทาง LINE: @ylgbullion หรือโทร. 02-687-9888

รับ-ส่งทองได้ที่ไหน เมื่อไหร่ และต้องแจ้งใคร?

ลูฏค้าสามารถรับทองได้ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท (เขตสาทร) แจ้งติดต่อขอรับทองล่าวงหน้า 1-2 วันทำการ โดยแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ เบอร์ติดต่อ 02-687-9888 นอกจากนี้บริษัทมีบริการจัดส่งทองโดยระยะทางไม่เกิน 30 กิโลเมตร และทองที่ซื้อขั้นต่ำมูลค่า 10 บาท

ลูกค้าสามารถส่งทองได้ที่สำนักงานใหญ่ ของบริษัท (เขตสาทร) แจ้งติดต่อขอรับทองล่วงหน้า 1-2 วันทำการ โดยแจ้งผ่านเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ เบอร์ติดต่อ 02-687-9888