ประวัติความเป็นมา

 กลุ่มบริษัท วายแอลจี มีจุดเริ่มต้นมาจากบริษัท ยูหลิมโกลด์ แฟคตอรี่ จํากัด  
เป็นบริษัทผู้ผลิตและส่งออกเครื่องประดับจากทองคําและเพชรพลอยแท้ที่มีประสบการณ์การดำเนินธุรกิจส่งออกมากกว่า 20 ปี จนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับอย่างมากจากนานาประเทศทั่วโลก

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2536

บริษัท ยูหลิมโกลด์ แฟคตอรี่ จำกัด

ดำเนินธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่องประดับจาก ทองคำและเพชรพลอยแท้ ที่มีประสบการณ์การ ดำเนินธุรกิจมากกว่า 20 ปี จนได้รับการยอมรับ อย่างมากจากนานาประเทศทั่วโลก ปัจจุบันได้เปลี่ยน มาเป็นการดำเนินงานในนาม บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด

 

พ.ศ. 2546

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินธุรกิจนำเข้า-ส่งออก และให้บริการซื้อ-ขาย ทองคำแท่ง 99.99% มาตรฐ าน (London Bullion Market Association: LBMA) และทองคำแท่ง 96.5% แก่ร้านทองในประเทศรวมถึงนักลงทุนรายใหญ่ผ่านระบบโทรศัพท์และระบบ อินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงพร้อมบริการรับ-ส่งทองคำ บริษัทจึงก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำเข้าและส่งออกทองคำแท่งรายใหญ่ของประเทศภายใต้ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2552

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด

ดำเนินธุรกิจให้บริการนายหน้าซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Thailand Futures Exchange: TFEX) สำหรับนักลงทุนบุคคลและนิติบุคคลโดยมีทุนจดทะเบียน 140 ล้านบาท และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ที่ให้บริการ เช่น Gold Futures, Gold Online Futures, Gold-D, SET50 lndex Futures, USD THB Futures และ Single Stock Futures ในปี 2562 ได้ขยายธุรกิจไปสู่การเป็นตัวแทนซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาด COMEX และ ICEอาทิ Metal Futures, Index Futures, Exchange Market (TFEX). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2555

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน สิงคโปร์ จำกัด

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์ ตามคำเชิญของหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของสิงคโปร์(Enterprise Singapore : IE) เพื่อให้บริการซื้อ-ขาย และนำเข้า-ส่งออกทองคำแท่งบริสุทธิ์99.99% และโลหะเงินในภูมิภาค ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้าในกลุ่ม ASEAN จนก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำด้านการซื้อ-ขายทององค์กรในประเทศสิงคโปร์ปัจจุบันเป็นสมาชิกและคณะกรรมการบริหารของสมาคมค้าทองคำประเทศสิงคโปร์ (The Singapore Bullion Market Association : SBMA) รวมถึงเป็น1 ในสมาชิกตลาดทองคำเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน (The Shanghai Gold Exchange : SGE)YLG Bullion Singapore Pte., Ltd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ศ. 2558

บริษัท วายแอลจี พรีเชียส จำกัด

ดำเนินธุรกิจซื้อขายทองคำในรูปแบบของสาขาย่อย ภายใต้แบรนด์ “YLG PRECIOUS” เพื่อเป็นศูนย์รวมการซื้อ-ขายทองคำแท่งและทองรูปพรรณความบริสุทธิ์ 99.99% และ 96.5% รวมถึงเครื่องประดับจิวเวลรีให้แก่นักลงทุนรายย่อย ปัจจุบัน YLG PRECIOUS เพิ่มช่องทางการสั่งซื้อทองคำแท่งและรูปพรรณผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ www.ylgprecious.co.th โดยมีจุดเด่นที่การซื้อทองคำสะดวกสบายมากขึ้น ผ่านสมาร์ทโฟน ไม่ต้องเปิดบัญชี ไม่ต้องวางหลักประกัน พร้อมบทวิเคราะห์ราคาทองคำ