โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าคนพิเศษ

โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าคนพิเศษ

รับทันที!!ของขวัญพรีเมี่ยมคอลเลคชั่นพิเศษกระปุกออมสิน “นักออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ”จำนวน 1 เซ็ตในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงาน 3 แบบ คือ กล้องถ่ายรูป พระราชพาหนะทรงงาน และวิทยุสื่อสารที่เป็นของที่ระลึกแห่งความทรงจำเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อสานต่อพระราชปณิธานแห่งการให้และทรงมีพระราชจริยวัตรที่เป็นแบบอย่างของการออม และพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่พอเพียงแก่ประชาชน

*เงื่อนไขโปรโมชั่น*(ระยะเวลาการจัดโปรโมชั่น: 2 เดือนหรือจนกว่าสินค้าจะหมด)

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

1.สำหรับลูกค้าเปิดพอร์ตใหม่!! มีการซื้อขายตั้งแต่ 9 กิโลกรัมขึ้นไป

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Bullion
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888