ประชาสัมพันธ์

โครงการ YLG มอบกอด ส่งอุ่น ต้านภัยหนาว

เพื่อขอรับบริจาคเงินสำหรับสมทบทุนซื้อผ้าห่ม และรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่ม

ร่วมกันบริจาคค่าผ้าห่มชุดละ 500 บาท (หรือตามกำลังทรัพย์)

หรือร่วมบริจาคเป็นสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องนุ่งห่ม 

สถานที่ที่นำไปบริจาค
จังหวัดเชียงใหม่แทบถิ่นทุรกันดาร
-เชียงดาว
-จอมทอง
-แม่แจ่ม
-อมก๋อย

ช่องทางการรับริจาค

1. ลูกค้าสามารถแจ้งความจำนงในการบริจาคแก่พนักงานขายได้โดยตรง

3. ช่องทางการโอนเงินบริจาค ธนาคารกสิกรไทย

ชื่อบัญชี “สานรักสานน้ำใจกับ YLG”

เลขที่บัญชี  789-2- 20532-3

วันส่งมอบของบริจาค
25-26 พฤศจิกายน 2560

บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Line ID : @ylgbullion
Facebook : YLG Group
เว็ปไซต์ : www.ylgbullion.co.th
Call Center : 02 687 9888